Loading…

5ส Building Success

5 ส สร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งให้ชีวิต

ใครรู้จักหลักการ 5 ส บ้างคะ ?

เคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวว่า การที่เราจะจัดระเบียบประเทศไทยให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ควรจะเริ่มต้นจากการจัดระเบียบตัวเองของคนไทยก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยทำงาน เพราะถ้าคนกลุ่มเหล่านี้ยังไม่สามารถจัดระบบตัวเองได้แล้ว โอกาสที่เขาจะไปจัดระเบียบให้กับองค์กร จัดระเบียบให้สังคมเป็นเรื่องยาก ระบบ 5 เป็นหลักการง่าย ๆ เพื่อขจัดตัวถ่วงความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

เป็นข้อกฎระเบียบที่จะทำให้ชีวิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินจนชินหูแล้ว อย่างไรก็แล้วแต่เผื่อใครหลงลืม หรือยังไม่รู้จัก รามาทบทวนพร้อมกันดีกว่าค่ะว่าหลักการทั้ง 5 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง

1. ส-สะสาง
เราควรมานั่งทบทวนดูว่า ในชีวิตของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่มีความจำเป็นในการนำพาชีวิตไปสู่เป้าหมาย กิจกรรมอะไรบ้างที่มีความสำคัญน้อยที่สุด และกิจกรรมอะไรบ้างในชีวิตที่ไม่มีความสำคัญในชีวิตเราเลย เครื่องมือในการทำ “ส-สาง” คือทำรายาการตรวจสอบดูว่า ในแต่วันเราใช้เวลาแห่งชีวิตไปกับเรื่องอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด

2. ส-สะดวก
เมื่อเราทราบแล้วว่ากิจกรรมที่สำคัญต่อเป้าหมายชีวิตเรามีอะไรบ้าง เช่น เราต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ เราต้องการความร่ำรวย เราต้องการเป็นคนที่มีชื่อเสียง ให้วางแผนว่าในแต่ละช่วงเวลาในชีวิต เราจะจัดสรรเวลาให้กับอะไรบาง มากน้อยเพียงใด เครื่องมือที่จะใช้ในการทำ “ส-สะดวก” คือการจัดทำแผนงานชีวิตทั้งในระยะสั้นแลระยะยาว หรือแม้กระทั้งการจัดทำตารางการทำงานในแต่ละวัน

3. ส-สะอาด
เราควรทำให้ชีวิตเราเกิดความสะอาด ซึ่งคำว่า “สะอาด” สะอาดในที่นี้หมายถึงความไม่มีมลทินในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริต การเอาเปรียบผู้อื่น การทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เครื่องมือที่จะช่วยในการทำ “ส-สะอาด” คือหลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนา ไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตาม และสิ่งสำคัญคือ จำเป็นต้องมีการทบทวนตลอดเวลา ว่าได้ทำอะไรที่ทำให้จิตใจไม่สะอาดบ้างหรือไม่ การทบทวนความสะอาดของจิตใจเปรียบเหมือนการเก็บกวาด บ้านของตัวเอง ถ้าเราทำบ่อย ๆ เราก็จะไม่ต้องทำงานหนัก เพราะสามารถรักษาความสะอาดได้ตลอดเวลา

4. สุ-สุขลักษณะ
ถ้าเราสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราได้ เราสามารถจัดตารางเวลาให้ชีวิตสะดวกขึ้น รวมถึงเราสามารถรักษาจิตใจให้มีความสะอาดสะใสอยู่ตลอดเวลาได้แล้ว คงจะเป็นเรื่องไม่ยากที่จะทำให้ชีวิตเราดูดีทั้งในสายตาของตัวเราเองและคนรอบข้าง เราสามารถวางตัวให้เหมาะสมกับกาละและเทศะได้อย่างเหมาะสม

5. ส-สร้างนิสัย
สิ่งสำคัญทีสุดที่จะทำให้เราจัดระเบียบชีวิตได้อย่างยั่งยืนนั่นก็คือ การฝึก ส ทั้งสี่ตัวที่กล่าวมาให้เกิดเป็นนิสัย ฝึกจนเคยชินจนไม่รู้สึกว่าเป็นการวางแผนชีวิต การจัดทำตารางการทำงาน การทบทวนสภาพจิตใจเป็นสิ่งที่เป็นภาระ แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำ เพราะเป็นบรรไดสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเครื่องมือสำหรับการสร้างนิสัยและรักษา “ส-สร้างนิสัย” ไว้ คือการมีเป้าหมายชีวิตที่่ชัดเจน

5 ส ถือเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งที่ช่วยเปิดประตูแห่งความสำเร็จ หลักการนี้ไม่มีทฤษฎีอะไรที่ซับซ้อน การบริหารชีวิตโดยแนวคิดของ 5 ส จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนที่มีความฝันและความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เส้นชัยของความสำเร็จ เครืองมือทุกอย่างอยู่ตัวคุณทุกคน เพียงแต่ใครจะหยิบเครื่องมือตัวไหนมาใช้ให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้มากกว่าวันเท่านั้น

สู้ไปด้วยกันนะค่าา

TO THE TOP CLUB
https://www.facebook.com/influentialleaderclub/

Call Now Button089-626-9635